Tłumaczenia to nasza pasja

 • Nasza firma istnieje od 2007 r.​
 • Tłumaczeniami zajmujemy się od ponad dziesięciu lat
 • W tym czasie przetłumaczyliśmy (w trybie zwykłym i z poświadczeniem) ogółem dziesiątki tysięcy stron dokumentów na zlecenie biur tłumaczeń, firm i osób indywidualnych
 • Przygotowujemy również tłumaczenia dla sądów, prokuratur, Policji oraz organów administracji publicznej
 • W procesie tłumaczenia łączymy naszą wiedzę i umiejętności translatoryczne ze znajomością dziedzin specjalistycznych
 • Posługujemy się odpowiednimi źródłami i narzędziami, dzięki czemu możemy zapewnić najwyższą jakość i spójność terminologiczną naszych tłumaczeń

[Sylwia BOTEV]

 

[Radosław BOTEV]

 

Portfolio

 • Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone wg polskiej ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF

 • Opinie i sprawozdania biegłego rewidenta

 • Dokumentacja SAP, polityki rachunkowości

 • Opinie prawne

 • Opinie podatkowe dotyczące m.in. podatku u źródła, podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dokumentacja cen transferowych

 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statut spółki akcyjnej, umowa spółki komandytowej

 • Akty założycielskie i umowy spółek zagranicznych

 • Wyciągi z rejestrów gospodarczych (KRS, Handelsregister, Firmenbuch, Companies House itd.)

 • Pełnomocnictwa

 • Protokoły posiedzeń organów spółki

 • Pozwy, wyroki (m.in. w sprawach rozwodowych), protokoły rozpraw

 • Warunki emisji obligacji, memoranda informacyjne, informacje bieżące

 • Regulaminy świadczenia usług bankowych, tabele opłat i prowizji, sprawozdania finansowe banków

 • Ogólne warunki handlowe, warunki świadczenia usług, regulaminy sklepów internetowych

 • Umowy najmu, umowy o współpracy, umowy o finansowanie itp.

 • Akty notarialne m.in. dotyczące sprzedaży nieruchomości

 • Dokumenty archiwalne (akty stanu cywilnego, księgi wieczyste, metryki kościelne)

 • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu

 • Dokumenty samochodowe, dokumentacja celna, listy przewozowe

 • Świadectwa pracy, dokumentacja pracownicza, umowy o pracę

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now