top of page

Tłumaczenia sprawozdań finansowych

  • Przygotowujemy tłumaczenia sprawozdań finansowych -- zarówno zwykłe, jak i poświadczone

  • Posiadamy kwalifikacje kierunkowe (niepełne kwalifikacje ACCA), a także doświadczenie pracy w audycie finansowym, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność co do merytorycznej poprawności tłumaczenia

  • Tłumaczenia przygotowujemy na podstawie plików edytowalnych i nieedytowalnych, w maksymalnie krótkim czasie, przy zachowaniu najwyższej jakości tłumaczenia, po konkurencyjnej cenie

  • Oprócz sprawozdań finansowych tłumaczymy również opinie i raporty biegłego rewidenta, plany kont, polityki rachunkowości, dokumentację SAP, dokumentację cen transferowych i inne dokumenty finansowo-podatkowe

Poprawność merytoryczna (tłumaczenia zgodne z terminologią MSR/MSSF lub inną odpowiednią terminologią)

Tłumaczenie gotowe w krótkim czasie

 

(nawet 20 stron dziennie)

Tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego

(forma wymagana przez urzędy w kraju i za granicą)

 

Wyjątkowo konkurencyjne ceny

 

(tłumaczenia wykonujemy osobiście)

bottom of page